PIJAWKI

dar natury, który może pomóc człowiekowi pokonać wiele chorób.

Działanie pijawek na organizm:

 • natleniają krew
 • obniżają krzepliwość krwi
 • obniżają ciśnienia krwi
 • przywracają mikrocyrkulację w narządach
 • rozkładają tkankę tłuszczową
 • obniżają cholesterol
 • zmniejszenie obrzęków, zakrzepów, wylewów podskórnych
 • działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze(niszczą bakterie i wirusy)
 • antysklerotyczne
 • przywracają energię, wigor
 • oczyszczają narządy wewnętrzne
 • przywracają połączenia nerwowo-mięśniowe i właściwe przekazywanie impulsów
 • odbudowują uszkodzone tkanki
 • działają przeciwbólowo
 • usuwają blizny, zrosty pooperacyjne
 • poprawiaja sen, apetyt, uspokajają


Oto ważniejsze związki produkowane przez pijawki:


- HIRUDYNA
substancja białkowa, która zapobiega krzepnięciu krwi.
- BDELINA
jest inhibitorem protez takich jak trypsyna, chymotrypsyna i plazmina, które są czynnikami stanów zapalnych i ich rozprzestrzeniania się w tkankach.
- HIRUSTAZYNA
jest kolejnym zidentyfikowanym niedawno antykoagulantem produkowanym przez Hirudo medicinalis.
- GILANTYNA
wyizolowana zastała z gruczołów ślinowych pijawki Haementeria ghilianii. Jest białkiem zawierającym duże ilości siarki. Działa jako antykoagulant i silny lek antyprzerzutowy.
- APYRAZA
jest potężnym enzymem upłynniającym krew (zmniejszającym jej lepkość).
- EGLINA
jest silnym środkiem przeciwzapalnym (inhibitorem czynników stanów zapalnych) oraz bardzo aktywnym antyutleniaczem.
- HEMENTYNA
jest fibrynogenolitycznym enzymem zdolnym zapobiegać krzepnięciu krwi oraz rozkładać (inkoagulować) utworzone już zakrzepy.
- DESTABILAZA
jest fermentem charakteryzującym się silnym działaniem przeciwagregacyjnym powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi
- HIALURONIDAZA
jest substancją o podwójnym działaniu. Jest silnym antybiotykiem oraz czynnikiem umożliwiającym szybkie przenikanie przez błony komórkowe, sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała.
- LIPAZY i ESTERAZY
to substancje powodujące rozkład tłuszczy.
- SUBSTANCJE ZNIECZULAJĄCE
niezidentyfikowane bliżej, silne czynniki przeciwbólowe.
- ANTYELASTAZA
ogranicza działania elastaz, to jest fermentów, które degradują skórną elastynę.
- SUBSTANCJA ROZSZERZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE
bardzo podobny do histaminy bliżej nie zidentyfikowany jeszcze związek organiczny.
- NEUROTRANSMITERY
związki biochemiczne regulujące przepływy impulsów elektrycznych w komórkach nerwowych.
- ANTYBIOTYK CHLOROMYCETYNA
posiada bardzo silne działanie przeciwbakteryjne.
- SUBSTANCJE ANTYNOWOTWOROWE
w doświadczeniach naukowych prowadzonych na myszach z wszczepionym laboratoryjnie nowotworem mięsaka T 241, uzyskano wstrzymanie rozwoju guzów nowotworowych, a także ich cofanie się po zastosowaniu ekstraktu z gruczołów ślinowych pijawki Haementeria ghilianii.
 Linki